De eerste behandeling

Het eerste consult duurt ongeveer 1,5 uur en bestaat uit een intakegesprek en een behandeling. Allereerst zal ik door het stellen van gerichte vragen uw problemen/klachten in kaart brengen. Hierbij vraag ik onder meer naar uw eet-, drink- en leefgewoonten, uw ontlasting, slaappatroon, energieniveau, evt. menstruatiecyclus, erfelijke achtergrond, uw leefsituatie, werkomstandigheden en alle overige bijzonderheden.
Hierna ga ik uw pols voelen, tong bekijken en doe ik een kort lichamelijk onderzoek. Op deze manier kunnen lichamelijke, emotionele en energetische verstoringen worden vastgesteld.

In onderling overleg wordt dan een behandeling afgesproken en de eerste behandeling vindt plaats direct aansluitend aan het gesprek. De behandeling kan bestaan uit verschillende onderdelen, zoals acupunctuur, Tuina (chinese massage) of cupping of een combinatie hiervan.

Vervolgconsult(en)
Bij het volgende consult vraag ik naar de reactie op de eerdere behandeling en pas deze zo nodig aan. Na enkele (meestal) wekelijkse behandelingen zal duidelijk worden of de behandeling het gewenste effect heeft.

Hoeveel behandelingen u nodig heeft, hangt af van de aard van uw klachten. In het algemeen geldt: hoe ouder de klacht, hoe meer behandelingen er nodig zijn. Bij acute klachten zal er vaker behandeld worden en zullen de behandelingen dichter bij elkaar liggen (1 of 2 x per week) dan bij chronische klachten. Acupunctuur en Tuina zijn het meest effectief wanneer er niet teveel tijd verstrijkt tussen de sessies.
Na drie of vier behandelingen kan de frequentie teruggebracht worden tot eens in de 14 dagen of in de drie weken.
Acupunctuur kan ook preventief worden ingezet, al is het maar om weer even tot uzelf te komen. Wilt u een preventieve behandeling of een behandeling ter ontspanning, probeert u dan eens een behandeling 1 keer per maand of per 6 weken.